Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej urzędu
Data

2007 r.

Kategoria
Sieci IT
Opis projektu

Instalacja masztów, na których zamontowano i skonfigurowano linki radiowe punkt-punkt. Konfiguracja połączeń radiowych.