Szkolenia

Przedsiębiorstwo BEST-LIGHT Karina Wiśniewska oferuje następujące usługi rozwojowe:

– usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe),

– usługi doradcze.

Dajemy świadectwo, że nasza praca to nasza pasja a dzielenie się wiedzą, to kolejny etap rozwoju firmy. Przeprowadziliśmy dokładną analizę potrzeb i możliwości świadczenia usług rozwojowych na terenie województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bielskiego. Według dokumentu „Analizy działalności i oferty szkoleniowej instytucji szkoleniowych posiadających wpis do RIS w roku 2018” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku istnieje nisza w zakresie świadczenia wielu zakresów usług rozwojowych na tym terenie. W odpowiedzi na powyższy problem chcemy stworzyć ofertę usług, które dopasujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00063/2019.

W celu uzyskania fachowego doradztwa w doborze usługi rozwojowej zapraszamy do skontaktowani się z naszym doradcą zawodowym. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę potrzeb i predyspozycji zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych oraz przygotować plan rozwoju/szkoleń. Więcej informacji pod adresem: szkolenia@bestlight.com.pl